Strategie

De weg naar voren

De kracht van Eindhoven ligt in samenwerking. De Brainport-aanpak is een uitstekend voorbeeld van hoe de regio zich economisch opnieuw heeft uitgevonden. Nu is het tijd om gezamenlijk in actie te komen voor de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. We zien vijf belangrijke uitdagingen voor Eindhoven in het komend decennium.

De uitdagingen voor Eindhoven

't Rozenknopje
1

Het sociaal weefsel ontrafelt

Individualisering leidt wereldwijd tot andere verhoudingen. Eenzaamheid was door digitalisering al een groter wordend probleem en is door de komst van het coronavirus nog eens verder aangejaagd. Een toenemend aantal mensen kampt met angststoornissen door het gevoel nergens bij te horen.

Steden moeten een antwoord moeten zien te vinden hoe zij alle inwoners een groter gevoel van ‘ergens bij horen’ kunnen bieden. ‘Samen’ zit in het DNA van Eindhoven. Hoe kun je als stad een gezamenlijke visie en ambitie creëren waar iedereen zich in kan vinden en aantoonbaar aan bij kan dragen: een visie en ambitie die verbindend en energetisch werken, dwars door de regionale maatschappij heen?


Stella Vita
2

Magneet voor bright talent

De internationale strijd om talent is nog steeds aan de gang en het ziet er niet naar uit dat er snel een einde aan zal komen. De wereld heeft behoefte aan creatief-technologische vernieuwers die multidisciplinair kunnen werken. Deze bright talents bedenken oplossingen voor complexe (maatschappelijke) vraagstukken en geven steden een magnetische energie van vooruitgang.

Steden die erin slagen dit soort talent aan te trekken en aan boord te houden, zijn de winnaars van de toekomst. Daarvoor is een purpose-gedreven ambitie nodig die door talenten wordt herkend, maar ook een magnetische innovatiehub, vol communities van gelijkgestemden. Hoe bouwen we als stad de nieuwe multidisciplinaire communities van deze tijd waarin de menswetenschap verbonden wordt met de kracht van technologie?

Clausplein
3

Klimaat is geen keuze (meer)

De gevolgen van de klimaatverandering voor onze gezondheid kunnen niet langer worden genegeerd. Klimaat is prioriteit nummer één, twee en drie van de jongere generaties. Veel klimaatproblematiek is ontstaan op stedelijke schaal, dus is het logisch dat de oplossing ook van steden komt.

Steden moeten het langetermijnperspectief veel beter in balans brengen met het kortetermijnperspectief. Eindhoven is de op één na groenste stad van Nederland, met een groene regio als achtertuin. Ons 'triple-helix-denken' maakt dat we als stad in staat zijn om grote vragen op gebied van groen en circulair denken, vitaliteit en gezondheid lokaal te adresseren en gezamenlijk aan te pakken.

Skyline Eindhoven
4

De paradox van schaal

Sinds het industriële tijdperk is schaalvorming het mantra geworden. Inmiddels zijn we zover dat schaal is verworden tot een paradox. Schaal maakt ons enerzijds kapot, terwijl wij anderzijds schaal nodig hebben om met elkaar nog efficiënt te kunnen (over)leven. Wat betekent schaal voor steden?

Eindhoven is altijd de compacte stad geweest die in staat is tot grote prestaties. Het is een leefbare en genetwerkte 15-minuten-stad, die met een ideale schaal compact genoeg is om intiem en persoonlijk te zijn. Steden hebben zich vaak blindgestaard op groei, maar wat als groei niet meer het doel op zich hoeft te zijn?

Eindhoven Exchange
5

Missiegedreven verbinden

Steden die in staat zijn om hun creatieve en technologische systemen te verbinden en te inspireren, hebben een enorm creatief potentieel om nieuwe oplossingen voor bestaande maatschappelijke vraagstukken te bedenken en te ontwikkelen. Eindhoven profileert zich al jaren als stad van technologie en design, maar eigenlijk zijn T en D twee gescheiden systemen.

Eindhoven is de stad met een unieke unfair advantage, door de aanwezigheid van een technologie- én designecosysteem van wereldklasse. Als de stad in staat is om designdenken en technologische vernieuwing missiegedreven te verbinden en in te zetten om het publieke domein te vernieuwen, kan zij wereldwijd toonaangevend worden in het ontwikkelen van die betere samenleving voor al haar inwoners.

Moonshot

Wanneer we de vijf uitdagingen zo naast elkaar zetten, kunnen we stellen dat Eindhoven voor de toekomst enerzijds een opgave heeft om relevant te blijven op het internationale speelveld van creatieve technologische innovatie. De opgave voor Eindhoven is anderzijds om iedereen evenredig te laten profiteren van de economische voorspoed die voortkomt uit haar internationale relevantie en impact.

Als Eindhoven365 pleiten wij er daarom voor om een moonshot 2030 voor Eindhoven te benoemen dat mens en vernieuwing veel beter met elkaar in balans brengt:

De meest menselijke
innovatieve stad.

Wij denken dat dit nieuwe narratief de stad op evenwichtige, maar ambitieuze wijze de toekomst in kan loodsen. Het geeft in de kern aan wat wij in Eindhoven echt belangrijk vinden: geen vooruitgang zonder dat iedereen mee kan doen. Laten we met elkaar de wereld tonen waar deze stad en regio goed in zijn, door alle vaardigheden en expertises te verknopen en grote vraagstukken voor de toekomst van de stad aan te pakken.

Strategie

Een goede strategie helpt om visie te realiseren en voelt het liefst ongemakkelijk aan. Onze ambitie is daarom groot. Shoot for the moon, land among the stars. We zetten in vijf lijnen uiteen wat de komende vier jaar onze bijdrage is aan Eindhoven als meest menselijke innovatieve stad.

Inwoners
1

Activeren van inwoners

De afgelopen jaren hebben we de stad gepromoot als hotspot voor design en technologie. Die boodschap was vooral gericht aan de buitenwereld: hier gebeurt het, kom ook! Daarmee was marketing voor de eigen bewoners een secundaire taak. Toch liggen er veel kansen om de inwoner van Eindhoven nog meer te verbinden met de stad. Trotse inwoners zijn immers je beste ambassadeurs.

Concreet

We willen alle Eindhovenaren (en iedereen daarbuiten) bereiken die zich betrokken voelen bij en een bijdrage willen leveren aan de stad. Door hen aan elkaar te verbinden en invloed te geven op de verduurzaming van hun leefomgeving willen we het gevoel van trots verhogen.

Hiermee positioneren wij Eindhoven als stad met menselijke maat die haar inwoners onderdeel maakt van de stedelijke ontwikkelingen. Het is de bijdrage van Eindhoven365 aan de uitdagingen ‘Het sociaal weefsel ontrafelt’, ‘Klimaat is geen keuze (meer)’ en ‘De paradox van schaal’.

Yetunde Olusanya
2

Verduurzaming van toerisme

De afgelopen vijf jaar hebben we de City Explorer centraal gezet in onze strategie. De City Explorer is onze toeristische doelgroep. Het zijn internationale bezoekers die buiten de gebaande paden willen gaan en nieuwsgierig zijn naar de energie van onze stad. Dat profiel willen wij graag vasthouden, maar ook aanscherpen in de komende vier jaar.

Concreet

We gaan ons richten op city explorers, een verzorgingsgebied van ongeveer 300 kilometer rondom Eindhoven. Natuurlijk blijven wij toerisme en vrijetijdsbezoek in brede zin aanjagen, zij het door
corona met wat meer focus. Wij introduceren een duurzaam citytripprogramma. Hierin gaan wij ons inzetten voor de vergroening van de stad in aanbod, evenementen en interventies in de openbare ruimte. Deze vergroening gaat ons helpen bij het vermarkten van Eindhoven als aantrekkelijk alternatief voor een duurzame citytrip.

Hiermee positioneren wij Eindhoven in een kleine kopgroep van Europese steden die duurzaam toerisme actief omarmen als het toekomstige nieuwe normaal. Het is de bijdrage van Eindhoven365 aan de uitdagingen ‘Klimaat is geen keuze (meer)’ en ‘Magneet voor bright talent’.

Studenten TU/e
3

Verbinden van talenten

De afgelopen vijf jaar richtten wij ons met name op het aantrekken van nieuwe bright talents. De concurrentie blijft maar toenemen, en we zien dat initiatieven om internationale talenten te laten landen in Eindhoven gefragmenteerd zijn. De komende strategische periode richten we ons daarom vooral op behoud van dat talent.

Concreet

Wij gaan ons specifiek richten op studenten en alumni van Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy Eindhoven, Fontys Hogescholen en SintLucas. Creatieve vernieuwers uit alle windstreken die zich begeven op het snijvlak van technologie en design en kunnen bijdragen aan nieuwe oplossingen. We zetten in op de bouw van een fysieke en digitale community waarin wij bright talents interdisciplinair aan elkaar verbinden en koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het samenbrengen van bright talents met verschillende achtergronden ontsluit een nieuw soort creativiteit, dat kan leiden tot innovaties van morgen.

Hiermee positioneren wij Eindhoven als innovatiehub waar bright talents samen met gelijkgestemden bouwen aan de oplossingen van morgen. Het is de bijdrage van Eindhoven365 aan de uitdagingen ‘Magneet voor bright talent’, ‘Het sociaal weefsel ontrafelt’ en ‘Missiegedreven verbinden’.

GLOW 2021
4

Integratie van nieuwkomers

Door de enorme boost van het technologische ecosysteem van regio Brainport Eindhoven in de afgelopen jaren is de instroom van internationale families vanuit de gehele wereld flink toegenomen. De vraag is of de internationale nieuwkomers in Eindhoven wel voldoende worden opgenomen in de lokale gemeenschap. Signalen wijzen er namelijk op dat het landen en aarden van deze gezinnen ondanks alle goede bestaande programma’s lastig blijft.

Concreet

We gaan ons richten op expat spouses in regio Eindhoven. Dit zijn de partners die vaak hoogopgeleid zijn en op zoek zijn naar hun eigen plek op de lokale arbeidsmarkt en binnen de maatschappij. We bouwen een community van mensen met verschillende culturele achtergronden, waarin we via uitwisselingsprogramma’s expat spouses gaan verbinden aan inwoners. Hiermee faciliteren we de ontmoeting, met als doel nieuwe sociale connecties.

Hiermee positioneren wij Eindhoven als internationale stad waar nieuwkomers worden opgenomen door de lokale gemeenschap. Het is de bijdrage van Eindhoven365 aan de uitdagingen ‘Het sociaal weefsel ontrafelt’ en ‘Magneet voor bright talent’.

Renee Scheepers
5

Betrekken van design professionals

Een groot deel van de internationale glans van Eindhoven ontstaat door haar designcommunity. We zien echter ook dat design als professionele discipline in vergelijking met het technologische ecosysteem nog veel aanzien te winnen heeft. Daardoor zijn de merkpijlers TDK onderling te weinig in balans. Wij willen design in Eindhoven de komende jaren beter zichtbaar maken.

Concreet

Wij gaan ons richten op design professionals. Lokale creatieven, in deze context vaak sociaal ontwerpers, die werken volgens de principes van designdenken. Sociaal ontwerpers kunnen een bijdrage leveren aan een menselijke stad. De komende jaren gaan wij inzetten op de doorontwikkeling van Eindhoven Design District: een project waarin designprofessionals worden betrokken bij de transformatie van de stad. Daarmee benutten we als stad de lokale ontwerpkracht en geven we ontwerpers een platform door ze zichtbaar te laten bijdragen aan de leefbaarheid
van Eindhoven.

Hiermee positioneren wij Eindhoven als experimentele stad die haar lokale design community actief betrekt bij stedelijke innovaties. Het is daarmee de bijdrage van Eindhoven365 aan de uitdagingen ‘Magneet voor bright talent’, ‘Klimaat is geen keuze (meer)’ en ‘Missiegedreven verbinden’.

Strategie

Benieuwd naar het volledige strategiedocument?

Download