Update

Start aanbesteding nieuw congrescentrum Eindhoven

21 september 2020
  • Nieuws
Aanbesteding Congrescentrum Eindhoven

Gemeente Eindhoven is op 16 september gestart met de aanbesteding voor een ambitieus nieuw congrescentrum. In de afgelopen jaren bleek uit haalbaarheidsonderzoeken en marktconsultaties, begeleid door Eindhoven365, dat er behoefte is aan een grote internationale congresvoorziening in de Brainportregio.

Een uitvraag bij de eerder geïnteresseerde marktpartijen bevestigt het beeld dat die interesse nog steeds aanwezig is. Door een financiële impuls van 7 miljoen euro vanuit de Regiodeal met het Rijk ligt er nu een kans om deze ambitie waar te maken. Gezien de bijzondere kracht en potentie van Brainport Eindhoven zijn er kansen voor en is er behoefte aan een innovatieve congresvoorziening in deze regio. Een grote, internationale congresvoorziening vertegenwoordigt daarnaast een aanzienlijke maatschappelijke waarde, in termen van werkgelegenheid, als bijdrage aan het imago en de economische aantrekkingskracht en versterking van het voorzieningenniveau.

Internationale positionering

“Brainport Eindhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. We willen en moeten echt het voorzieningenniveau voor bewoners en bedrijven op een hoger peil brengen” stelt wethouder Stijn Steenbakkers. “De overheid, industrie en wetenschap zien steeds meer het belang van congressen voor de internationale positionering van Brainport Eindhoven als (high tech) economisch, wetenschappelijk en kenniscentrum. Ondanks de huidige situatie met covid-19, moeten we strategisch verder blijven kijken t.a.v. dit soort langjarige projecten. We hebben het al jaren over een congrescentrum, er is veel voorwerk en onderzoek naar gedaan. Dat gaf positieve signalen. Nu gaat de aanbesteding echt van start waarbij we gaan zien of partijen zich daadwerkelijk gaan inschrijven om een dergelijke voorziening te realiseren met behulp van de financiële impuls van maximaal 7 miljoen euro uit de Regiodeal."

Innovatieve ideeën

De eisen en wensen waaraan de congresvoorziening moet voldoen bieden ruimte voor innovatieve ideeën. Ze hebben onder andere betrekking op de congresfunctie en de omvang: een minimale capaciteit van 1.000 zitplaatsen en totaal tenminste 4.000 m2 aan eventruimten. Het innovatieve profiel van Brainport Eindhoven biedt een extra kans voor het congrescentrum. De gemeente hoopt dan ook dat door de totstandkoming van deze voorziening te stimuleren, dit van toegevoegde waarde is voor het lokale ecosysteem. Daarnaast spelen ook andere criteria een rol, zoals bereikbaarheid per openbaar vervoer, de aanwezigheid van nevenvoorzieningen (o.a. hotels in de buurt), architectuur/uitstraling, duurzaamheid en social return. In de aanbesteding is een voorkeur uitgesproken voor het ontwikkelgebied rondom station en centrum van gemeente Eindhoven, maar andere locaties zijn niet uitgesloten.

Twee fases

Gemeente Eindhoven nodigt via een openbare aanbestedingsprocedure geïnteresseerde marktpartijen uit om een ontwikkelingsplan en locatie voor de congresvoorziening in te dienen. De aanbesteding verloopt in twee fases: een beoordeling van de voorstellen en een dialoogfase met de partijen die na de eerste ronde zijn geselecteerd. De gemeente gunt de opdracht uiteindelijk aan één inschrijving, mogelijk bestaande uit een combinatie van een ontwikkelaar en exploitant.

Regiodeal

Met de Regiodeal Brainport Eindhoven investeren het Rijk (130) en de regio (240) in vier jaar tijd 370 miljoen euro. In de Regiodeal is een eenmalige bijdrage van maximaal 7 miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van een zogeheten Dedicated Conference Center in Brainport Eindhoven. Daar staat een cofinanciering ter waarde van 20 miljoen euro vanuit de regio tegenover. Dit wil zeggen dat de inschrijvende partij 20 miljoen moet ‘meebrengen’, eventueel met behulp van partners.

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed. Ga voor meer informatie naar: https://www.tenderned.nl/aanko...