Kennisdeling

Een belangrijk onderdeel van het werk van Eindhoven365 is het delen van de opgedane kennis en ervaring met het vakgebied. Dat uit zich in de praktijk in het opleiden van jong talent in onze organisatie en in het uitdragen van de visie op het vakgebied op podia in binnen- en buitenland. Eindhoven365 wordt nationaal en internationaal gezien als voorloper op het gebied van citymarketing en place branding en de publieke optredens, publicaties en workshops dragen bij aan die positie. Events op het gebied van smart cities, design management en digital tourism bieden de gelegenheid tot kennisdeling en creëren mediawaarde voor Eindhoven als leidend voorbeeld in het vakgebied.