Update

Bart de Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht, overleden

01 september 2020
  • Nieuws
Bartde Boer Lodwijkvander Grinten

Met een groot gevoel van verlies hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Bart de Boer

Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Eindhoven Marketing, waar Eindhoven365 en Eindhoven247 onderdeel van uitmaken.

Bart is als voorzitter van de Raad van Toezicht negen jaar lang nauw betrokken geweest bij Stichting Eindhoven Marketing. In de jaren van opbouw was hij een belangrijke intermediair en een stabiele ontwikkelaar voor gemeente Eindhoven en onze organisatie. In de fase daarna fungeerde hij als bewaker van de focus en gekozen strategie, en in de afgelopen jaren heeft hij zich in toenemende mate ingezet als coach van de directie.
Bart was een ambitieuze denker en stelde hoge eisen aan zichzelf en de mensen om hem heen. Met zijn coachende leiderschapsstijl was hij voor ons een belangrijke ruggensteun.

Bart was daarnaast een icoon van de vrijetijdsindustrie, niet alleen in zijn rol bij Stichting Eindhoven Marketing, maar ook bestuurlijk betrokken bij onder andere de Efteling, Eindhoven Airport, het Eindhoven Museum, Van Gogh Brabant en VisitBrabant. Met zijn netwerk fungeerde hij zowel lokaal als regionaal als verbinder en wist hij vele deuren te openen voor onze organisatie.

Met Bart verliezen we een zeer betrokken en toegankelijke man. Wij wensen zijn echtgenote Sonja, zijn kinderen en overige familieleden en dierbaren heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Peter Kentie en Eric Boselie, directie

Stichting Eindhoven Marketing
Eindhoven365
Eindhoven247

Fotograaf: Lodewijk van der Grinten