Update

Eindhoven365 pleit met vijftien DMO's voor toerisme in het regeerakkoord

11 mei 2021
  • Nieuws
Eindhoven365pleitvoor Toerismeinregeerakkoord

Nederland is zwaar getroffen door de corona crisis en ook de toeristische sector wordt hard geraakt. Deze sector is van grote waarde voor de Nederlandse economie en een duurzaam herstel is daarom ontzettend belangrijk. Met oog op het regeerakkoord is er namens zestien Destinatie Management Organisaties (DMO’s) - waaronder en mede op initiatief van Eindhoven365 - een actieplan gestuurd naar informateur dhr. Tjeenk Willink.

Gezamenlijk in actie

Het gaat misschien goed met campings en parken, maar de DMO’s zien juist dat de horeca, attractieparken en andere recreatieve voorzieningen in de regio het ontzettend moeilijk hebben. Een probleem dat zich niet altijd in cijfers laat uitdrukken, maar zich onder de oppervlakte afspeelt. Zo zijn er naast faillisementen veel ondernemers die stoppen voordat ze bodem raken. Hierdoor zal het aanbod in de regio’s flink verschalen. Daarom komen in het belang van de Nederlandse economie de zestien DMO’s gezamenlijk in actie. Eerder riep ook Gastvrij Nederland het toekomstige kabinet op actie te ondernemen. Dit benadrukt de urgentie van de situatie.

Toerisme Paragraaf

In een ondertekende brief pleiten de organisaties voor een aparte staatssecretaris voor toerisme en actieve ondersteuning aan deze fundamentele economische, maar bestuurlijk sterk onderbelichte sector. Om kracht bij te zetten is er aan de brief een ‘Toerisme Paragraaf’ toegevoegd met tien concrete actiepunten die zij terug hopen te zien in het nieuwe regeerakkoord. Hiervan is het einddoel om met een sterkere en meer toekomstbestendige sector uit de crisis te komen.

Strijp-S trappen
Strijp-S - Nadia ten Wolde

Onderwijs en duurzaamheid

Voor een toekomstbestendige toeristische sector is het daarnaast van belang dat het volgende kabinet onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar laat aansluiten, duurzaamheid stimuleert en investeert in het uitbreiden en vergroten van een onderscheidend toeristisch aanbod. Hierbij is het ook zaak op zoek te gaan naar een nieuwe breed gedragen identiteit gebaseerd op het DNA van Nederland. Ook roepen de destinatie marketing organisaties op tot het in het leven roepen van een fonds van vijftig miljoen euro om grote wetenschappelijke congressen binnen te halen.

Het actieplan met Q&A wordt mede namens de volgende organisaties aangeboden: Amsterdam & Partners, The Hague & Partners, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven365, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Marketing Drenthe, Leiden Marketing, Woerden Marketing, Holland Boven Amsterdam, MarketingOost, VisitBrabant, Maastricht Marketing, Merk Fryslân, Marketing Groningen en Kennisnetwerk Destinatie Nederland (VVV Nederland).

Vervolgtraject

Inmiddels is er een reactie van de informateur Tjeenk Willink op onze brief als DMO’s gekomen. De brief is goed ontvangen en wordt ter beschikking gesteld aan het (in)formatieproces. Zoals eerder geconstateerd is deze brief een eerste stap in de lobby die we met elkaar voeren om onze sector (en de rol van ons als DMO’s daarbij) beter voor het voetlicht te krijgen in Den Haag.