Update

Eindhoven365 schrijft samen met 15 DMO's brandbrief aan Tweede Kamer

27 oktober 2021
  • Nieuws
Strategie

Verschillende Nederlandse toeristische organisaties, waaronder Eindhoven365, luiden in Den Haag de noodklok. Wil de sector een toekomst hebben na corona, dan moet de Tweede Kamer in actie komen, stellen ze. Ze vragen om een fonds van 1 miljard euro in het leven te roepen en willen dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon gaat vallen.

Het voorstel

In het voorstel pleiten de destinatiemarketingorganisaties voor ondersteuning bij het herstel van de sector na corona en voor een vernieuwing van de Nederlandse bezoekerseconomie, in 2019 goed voor ruim 4% van het Bruto Binnenlands Product en 800.000 banen. Denk hierbij aan de verduurzaming van vakantieparken en toeristische trekpleisters, de revitalisering van verblijfsaccommodaties om ondermijning tegen te gaan en CO2-neutrale vervoersmogelijkheden voor bezoekers. De organisaties vragen het Rijk een Toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk dat miljarden inzet om het toerisme te bevorderen en te vernieuwen. Hiervoor kan onder andere een beroep worden gedaan op het Europees Herstelfonds, waarin voor Nederland bijna 6 miljard euro beschikbaar is.

Kwetsbaarheid sector

In anderhalf jaar is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de toeristische sector is. Ondernemers en culturele instellingen willen graag verder, maar de rek is eruit. Hun reserves zijn op en tegelijkertijd blijft het perspectief vanuit de landelijke politiek onduidelijk. Daarbij verandert de wereld. We moeten als sector nog veel meer verduurzamen en de negatieve effecten van toerisme tegengaan: dat zijn geen uitdagingen op alleen gemeentelijk of provinciaal niveau, maar juist landelijke spelende vraagstukken die een coördinerende rol vanuit Den Haag vereisen.

Clausplein
Clausplein - Twycer

Bewindspersoon is hard nodig.

Toerisme moet volgens de vijftien initiatiefnemers van het transitieplan, afkomstig uit steden en regio’s verspreid door heel Nederland, een volwaardige plek krijgen in het economisch beleid van het komende kabinet. Het is hierbij essentieel dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon komt te vallen, iets waarvoor de branche al eerder pleitte in een brief aan toenmalig informateur Herman Tjeenk Willink.Dijkema: ‘’Den Haag lijkt niet te beseffen hoe belangrijk de toeristische sector, met een omvang als die van de landbouwsector, voor Nederland is. Zowel in economisch opzicht, als wat betreft werkgelegenheid, het voorzieningenniveau voor bewoners en het plezier dat Nederlanders en buitenlandse gasten eraan beleven. Gebeurt er niets dan vallen talloze ondernemers en culturele instellingen om, verschraalt het toeristisch aanbod en daarmee het voorzieningenniveau voor bewoners en raken we onze positie als prachtig (binnenlands) vakantieland kwijt waardoor we in een negatieve spiraal belanden. We roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom op hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met ons het Nationaal Toerisme-transitieplan op te pakken.’’

Namens DMO's

Het plan wordt namens vijftien DMO's waaronder Eindhoven365 aangeboden. Klik hier om het Conceptbeleid Nationaal Toerisme-transitieplan te bekijken.